مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1391

 

 

 Mojtaba Naderi-Boldaji 

 CURRICULUM VITAE  

Ph.D. in

Mechanical Engineering of Agricultural Machinery 

Assistant Professor at Shahrekord University, Faculty of Agriculture, Department of Mechanics of Agricultural Machinery Eng.

Personal Information:

Personal Information

Date and Place of Birth: 1983/6/23 IRAN, Isfahan            Status: Married

Email: m.naderi@ut.ac.ir, naderi.mojtaba@agr.sku.ac.ir

 

Educational Background:

 

Certificate Degree

Field of Specialization

Name of Institution Attended

Average

Degree of Thesis

Date Received

Ph.D.

 

On-the-Go Soil Mapping

University of Tehran-Iran

18.38/20

19.5/20

2013

M.Sc.

Soil Compaction Measurement, Instrumentation

University of Tehran-Iran

18.79/20

20/20

2008

B.Sc.

Agricultural Eng.

University of Shahid-Chamran, Ahvaz, Iran

18.43/20

-

2006

 

Title of PhD. Thesis: Use of triple-sensor fusion system for on-the-go measurement of soil compaction, University of Tehran, Iran.

Title of M.Sc. Thesis: Design, development and field evaluation of a tractor-mounted soil penetrometer, University of Tehran, Iran.

Title of B.Sc. Project: Mechanical analysis of corn seed on the vacuum plate of a pneumatic row crop planter, University of Shahid-Chamran, Ahvaz, Iran.

Some  Journal Publications:

1-   Naderi-Boldaji, M., R. Alimardani, A. Sharifi, A. Tabatabaeefar. 2008. Economical hand-pushed digital penetrometer. International Agrophysics, 22(3), 55-60.

2-   Naderi-Boldaji, M., R. Alimardani, A. Sharifi, A. Tabatabaeefar. 2008. Design, developement and field evaluation of a tractor-mounted cone penetrometer. Iranian Journal of Agricultural Engineering Research, 9(4), 71-84. (in Farsi)

3-   Naderi-Boldaji, M., A, Sharifi, B, Jamshidi, F, Abbasi, S, Minaee. 2011. A Dielectric-based combined sensor for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance. Sensors and Actuators A: Physical, 171, 131-137.

4-   Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Hemmat, A., Sharifi, A., Keyhani, A., Dolatsha, N., Keller, T. 2012. Improvement and field testing of a combined horizontal penetrometer for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance. Soil and Tillage Research, 123, 1-10.

5-   Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Hemmat, A., Sharifi, A., Keyhani, A., Loonstra, E., Weisskopf, P., Stettler, M., Keller, T. 2012. Use of a triple-sensor fusion system for on-the-go measurement of soil compaction. Soil and Tillage Research 128, 44-53. 

6-   Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Hemmat, A., Sharifi. A., Keyhani, A., Tekeste, M.Z., Keller, T. 2013. 3D finite element simulation of a single-probe horizontal penetrometer-soil interaction Part I: Developement of the model and evaluation of model parameters. Under Review in Soil and Tillage Research.

7-   Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Hemmat, A., Sharifi. A., Keyhani, A., Tekeste, M.Z., Keller, T. 2013. 3D finite element simulation of a single-probe horizontal penetrometer-soil interaction Part II: Soil bin verification of the model in a clay loam soil. In progress.

Some Conference Proceedings:

1-      Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Tabatabaeefar, A., Sharifi, A. 2008. A tractor-mounted field penetrometer. In 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya-Turkey, 101-106.

2-         Naderi-Boldaji, M., R, Alimardani., A, Sharifi., A, Tabatabaeefar. 2009. A comparison between cone index values measured by hand-pushed and tractor-mounted penetrometers, In 18th ISTRO (International Soil and Tillage Research Organization), Izmir, Turkey.

3-         Naderi-Boldaji, M., R, Alimardani., A, Sharifi., A, Tabatabaeefar. 2009. A microcontroller-based data logging system for cone penetrometery, In 18th ISTRO (International Soil and Tillage Research Organization), Izmir, Turkey.

4-         Naderi-Boldaji, M., Younesi, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Abbasi, F. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Moisture sensor design and calibration. In 2th International Conference on Machine Control and Guidance, Germany, University of Bonn, 163-170.

5-         Naderi-Boldaji, M., Younesi, M., Sharifi, A., Jamshidi, B., Abbasi, F. 2010. A combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance: Soil bin tests. In AgEng 2010 Conference. pp 321. 6-8 September, France.

6-         Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Hemmat, A., Sharifi, A., Keyhani, A., Loonstra, E., Weisskopf, P., Stettler, M., Keller, T. 2012. On the way towards on-line measurement of soil compaction by a triple-sensor fusion system. 19th ISTRO conference, Montevideo, Uruguay, September 23-28.

4- Naderi-Boldaji, M., Jazayeri, K.A., Keyhani, A., Abdanan, S. 2007. Design of a hydraulic brake for cutting cylinder of a CLAAS drawn chopper. In 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering, University of Shiraz, Iran.

 

5- Naderi-Boldaji, M., Asoodar, M.A., Keyhani, A., Abdanan, S. 2007. Effect of air flow on the spray drift in twin-stream sprayers. In 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering, University of Shiraz, Iran.

6- Abdanan, S., Tavakkoli, T., Naderi-Boldaji, M., Rokhgireh, H. 2007. Design of a hydrostatic steering for agricultural machines. In 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering, University of Shiraz, Iran.

7- Abdanan, S., Khadem, N.O., Naderi-Boldaji, M., Rokhgireh, H. 2007. Evaluation of hydrostatic transmissions in agricultural tractors. In 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering, University of Shiraz, Iran.

8- Alimardani, R., Abbaszadeh, R., Keyhani, A., Naderi-Boldaji, M. 2008. Evaluation of a three-point hitch dynamometer. In the 5th National Conference on Agr. Machinery Eng. & Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

9- Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Sharifi, A., Tabatabaeefar, A. 2008. A new hand-pushed penetrologger. In the 5th National Conference on Agr. Machinery Eng. & Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

10- Naderi-Boladji, M., Alimardani, R., Abbaszadeh, R., Ahmadi, H. 2008. Determination of the most appropriate equation for prediction of tractor drive wheel slippage. In the 5th National Conference on Agr. Machinery Eng. & Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

11- Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R. 2007. Application of sensors in variable-depth tillage. In the Second Conference on Research Findings in Agriculture and Natural Resources. University of Kordestan, Iran.

12- Naderi-Boldaji, M., Mohtasebi, S.S. 2007. Modification of crank-slider mechanism in internal combustion engines. In the Second Conference on Research Findings in Agriculture and Natural Resources. University of Kordestan, Iran.

13- Naderi-Boldaji, M., Alimardani, R., Tabatabaeefar, A., Sharifi, A. 2008. Field test and evaluation of a tractor mounted penetrometer. In the 5th National Conference on Agr. Machinery Eng. & Mechanization. Ferdowsi University of Mashhad, Iran.

Research Projects:

1-   A monitoring system for a tractor-mounted field penetrometer, University of Tehran. 2008.

2-      A Combined sensor for on-the-go measurement of soil moisture content and mechanical resistance. Iranian Agricultural Engineering Research Institute. 2009-2010.

3-      A sensor-fusion system for on-the-go measurement of soil compaction in terms of dry bulk density. Iranian Agricultural Engineering Research Institute. 2011-2013

Awards and memberships:

1- A full-fund scholarship awarded by ISTRO to attend in 19th ISTRO conference, September 2012, Montevideo, Uruguay.

2- One of the distinguished researchers of the University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, 2009.

3- Member of ISTRO from 2011.

4- Member of Iranian National Elites Foundation (Bonyade-Melli-Nokhbegan) from 2009.

5- Member of Iranian Association of Agricultural Machinery and Mechanization Engineering.

6- A second-level scholarship awarded by National Elites Foundation for PhD program.

Sabbatical leaves:

1- Nine-month visiting scholar at Agroscope ART Institute, Research station Reckenholz-Tanikon, Zurich, Switzerland under supervision of Dr. Thomas Keller. 2011.

Iranian Patents:

1-   A Tractor-Mounted Field Penetrometer.

2-   A New Hand-Pushed Digital Cone Penetrometer.

3-   A Microcontroller-Based Data Acquisition System for Cone Index Measurement.

Teaching Experiences:

1-      Engineering Statics

2-      Fluid Mechanics

3-      Thermodynamics

4-      Engineering Mathematics

5-      Quality Control of Industrial Products

6-      Tillage Machines

7-      Tractor and Power Train

8-      Mechanics of Tractor

 Favored Research Topics:

1- Precision Agriculture

- Soil sensor technology

-On-the-go soil sensing/mapping to model crop yield variability.

- Variable-depth tillage

- Variable rate applications

- Yield monitoring

2- Soil Dynamics & Tillage

- Soil compaction and modeling

- Traction & tire (soil-tire interaction)

- Numerical methods (FEM-DEM) in simulation of soil-machine interaction

3- Control Systems in Agricultural Machinery.

4- Renewable Energies in Agriculture.
طبقه بندی:
ارسال توسط مجتبی نادری بلداجی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

Piezoelectric Transducers for Vibration Control and Damping

نویسنده

S.O. Reza Moheimani and Andrew J. Fleming

زبان کتاب:

انگلیسی

تعداد صفحه:

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

7.40 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

Mechanical Vibration_ Solution Manual

نویسنده

Singipesu S. Rao

زبان کتاب:

انگلیسی

تعداد صفحه:

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

26.8 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

راهنمای حل مسائل ارتعاشات

نویسنده

صفا برهانی و مازیار کاظمی

زبان کتاب:

فارسی

تعداد صفحه:

100

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

6.3 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

Vibration of Plates

نویسنده

Arthur W. Leissa

زبان کتاب:

انگلیسی

تعداد صفحه:

358

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

55.4 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

Vibration Simulation Using MATLAB and ANSYS

نویسنده

M I C H A E L R . H AT C H

زبان کتاب:

انگلیسی

تعداد صفحه:

543

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

6.9 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1391

نام کتاب:

Solving Vibration Analysis Problems Using MATLAB

نویسنده

Rao V. Dukkipati

زبان کتاب:

انگلیسی

تعداد صفحه:

217

قالب کتاب:

PDF

حجم: فایل:

4.1 مگابایت

لینک دانلود:

 Books/Vibration

توضیحات:
طبقه بندی:
ارسال توسط علی ملکی
   1      2      3    >>

آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
M A S E S

ابزار وب

طراحی سایت

قالب وب